Voorschoolse opvang

Vanaf 07.30 uur is een ervaren overblijfkracht voor uw kind aanwezig.
Aanmelding is mogelijk per e-mail: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl

Mocht u regelmatig gebruik maken van deze regeling, dan kunt u een strippenkaart kopen t.w.v. 20,- euro, 40,- euro of 60,- euro respectievelijk voor 10 x, 20 x of 30 x voorschoolse opvang. Deze kaart is onbeperkt geldig en kan voor het hele gezin gebruikt worden.

Maakt uw kind(eren) incidenteel gebruik van de voorschoolse opvang, dan kunt u contant betalen. De kosten bedragen dan 2,50 euro per kind per keer.

Zowel de contante betaling als het kopen van de strippenkaart kan via de leerkrachten of rechtstreeks via een overblijfouder vanaf 11.40 uur.

Tussenschoolse opvang
Op school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven. Er is een vaste groep ouders die bij toerbeurt het overblijven regelt. Er zijn steeds twee ouders aanwezig.

De kinderen gaan eerst met elkaar aan tafel om hun meegebrachte lunch te nuttigen.
Daarna gaan ze, afhankelijk van het weer, binnen of buiten spelen.

Voor het overblijven wordt regelmatig spelmateriaal aangeschaft. Ook kunnen de kinderen op de computer spelletjes spelen.

Mocht u regelmatig gebruik maken van deze regeling, dan kunt u een strippenkaart kopen t.w.v. 20,- euro, 40,- euro of 60,- euro respectievelijk voor 10 x, 20 x  of 30 x overblijven. Deze kaart is onbeperkt geldig en kan voor het hele gezin gebruikt worden.

Blijft uw kind(eren) incidenteel over, dan kunt u contant betalen.
De kosten bedragen dan 2,50 euro per kind per keer.

Zowel de contante betaling als het kopen van de strippenkaart kan via de leerkrachten of rechtstreeks via een overblijfouder vanaf 11.40 uur.

Naschoolse opvang
De school heeft een convenant gesloten met Kids2b. Kids2b is een professionele organisatie voor kinderopvang met vele vestigingen in Noord-Groningen. Er wordt ook opvang op vrije dagen en in de vakanties geregeld, mits er voldoende kinderen gebruik maken van de opvang.

U kunt meer informatie vinden in dit bestand: informatie Kids2b opvangmogelijkheden 2013