Ouderhulp

Ouders kunnen op verschillende manieren actief bij school betrokken zijn. We vinden het erg plezierig dat ouders nauw betrokken zijn bij de school. Inbreng wordt erg op prijs gesteld, omdat daardoor extra leuke dingen geregeld kunnen worden. Hieronder staan een aantal dingen die onze ouders doen: 
 
Hoofdluiscontrole
Iedereen kan hoofdluis krijgen. Dit heeft niets te maken met persoonlijke hygiëne. Je krijgt het altijd van een ander. Vooral kinderen, omdat ze veel en vaak contact met elkaar hebben. Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, aarzel dan niet en breng de school op de hoogte. Een gezamenlijke aanpak is belangrijk.
Op school is een werkgroep bestaande uit ouders die regelmatig alle kinderen controleren. Deze ouders geven het aan de leerkracht van het kind door als er eventueel luizen gevonden worden. De leerkracht neemt contact op met de betreffende ouders. Verder wordt er niet bekend gemaakt wie er luizen heeft. Om de verspreiding van de luizen tegen te gaan heeft ieder kind een luizencape waarin de jas aan de kapstok wordt opgehangen.
 
Versiercommissie
Deze commissie zorgt ervoor dat bij festiviteiten de school leuk aangekleed wordt. Zij maken allerlei versieringen van materialen die op school aanwezig zijn. Bij festiviteiten nemen de ouders contact met elkaar op en maken afspraken over wat er gebeuren moet. Ze verdelen de taken en gaan aan het werk zowel op school als thuis. Daarnaast plannen ze een moment om daadwerkelijk de school aan te kleden. Mocht u het leuk vinden hier bij aan te sluiten, dan mag u de school een mailtje sturen.

Fruithulp
Onze fruithulpen zorgen ervoor dat het gesubsidieerde fruit, drie dagen in de week, schoongemaakt en gesneden wordt. 
 
Bijzondere activiteiten
Naast de genoemde werkgroepen doen we ook nog wel eens een beroep op u om de leerlingen ergens naartoe te rijden, schoolreizen of voetballen te begeleiden. We proberen bij voldoende belangstelling de ouderhulp zo eerlijk mogelijk te verdelen. Via de leerkracht, of de klassenouder kunt u zich hiervoor aanmelden.

Mocht u zelf een suggestie hebben of u ergens voor willen aanmelden, dan kan dit door contact op te nemen met onze school. Uw hulp wordt erg gewaardeerd en is altijd welkom!