Nieuwe leerlingen

De aanmelding van nieuwe leerlingen geschiedt via de directeur. Wanneer jullie nieuwsgierig zijn naar onze school zijn jullie van harte welkom om eens langs te komen en een kijkje te nemen. Op schooldagen kan er telefonisch of per mail contact worden gezocht om een afspraak te maken. 

Een leerling mag worden t
oegelaten wanneer het de leeftijd bereikt heeft van 4 jaar. De leerplicht gaat tot nu toe nog in op 5-jarige leeftijd.
 
Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met de school. In overleg met de leerkracht krijgt een kleuter die voor het eerst naar school mag een uitnodiging om vooraf al eens rond te kijken. We houden hiervoor twee dag(del)en aan. 

Als kinderen worden aangemeld zal dat gebeuren door het invullen van onderstaand aanmeldingsformulier. In dit formulier wordt een aantal vragen gesteld. De bedoeling hiervan is dat scholen goed zicht krijgen op de eventuele zorg die kinderen nodig hebben. Door het ondertekenen door beide ouders/verzorgers van het formulier conformeren ouders/verzorgers zich aan de visie en werkwijze van de school. Meer informatie rondom de procedure van aanmelding zijn opgenomen in onderstaand formulier. 

|| Aanmeldingsformulier ||