Schoolvakantie 2020 - 2021
Zomervakantie 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie 10 oktober 2020 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 2 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Meivakantie 24 april 2021 t/m 9 mei 2021
Hemelvaartsdag 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021


Margedagen 2020 - 2021
Maandag 5 oktober 2020 Margedag: Algemene doelen & bezoek andere school
Vrijdag 4 december 2020 School om 12.00 uur uit i.v.m. Sinterklaas
Donderdag 17 december 2020 School om 12.00 uur uit i.v.m. Kerstviering
Vrijdag 18 december 2020 School om 12.00 uur uit i.v.m. Kerstvakantie
Donderdag 14 januari 2021 Margedag: Schoolontwikkeling
Donderdag 11 februari 2021 Margemiddag: School om 12.00 uur uit
Voorbereiding oudergesprekken & rapporten
Dinsdag 6 april 2021 Margedag: Visiebespreking en huidige ontwikkelingen
Woensdag 12 mei 2021 Margedag: Lauwers & Eems studiedag
Maandag 14 juni 2021 Margemiddag: School om 12.00 uur uit
Voorbereiding oudergesprekken & rapporten
Vrijdag 9 juli 2021 School om 12.00 uur uit i.v.m. Zomervakantie