Privacybeleid

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Goud Onderwijs voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.

Op de website van Goud Onderwijs kunt u dit beleid terugvinden. Ferenc Jacobs is de Functionaris Gegevensbescherming.

Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de schoolleider/directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming in behandeling genomen.